ตารางถ่ายภาพทางช้างเผือก ปฏิทิน
ภาพเวลาที่ถ่ายทางช้างเผือกได้ กุมภาพันธ์ – ต้น เมษายน

ปฏิทินถ่ายภาพทางช้างเผือก / ตารางเวลาสำหรับถ่ายภาพดาว

วิธีการดูปฏิทิน

เวลาเริ่มคือเวลาที่ใจกลางทางช้างเผือกพ้นขอบฟ้าในบางพื้นที่ ที่มีเขา ,ต้นไม้ ฯลฯ บังอาจจะยังไม่เห็น

เวลาสิ้นสุดเป็นเวลาที่เริ่มมีแสงพระอาทิตย์มารบกวนยังถ่ายได้บ้าง แต่จะโดนกวนมากขึ้นเรื่อย ๆ

เวลาที่ขนานกับพื้นเป็นเวลาที่ดีที่สุดในการถ่าย แต่เวลาทั้งหมดนี้เป็นเวลาโดยประมาณ

สีเหลืองคือวันที่มีแสงจันทร์รบกวน จะมากน้อยตามรูปขนาดของดวงจันทร์ในปฏิทิน. สีเขียวคือวันที่สามารถถ่ายได้โดยไม่มีการรบกวนจากดวงจันทร์

ปล.ใครที่อยากร่วมถ่ายภาพทางช้างเผือก วันที่ 22,29 กุมภาพันธ์ ลงชื่อไว้ครับ (วันอื่น ๆ จะประกาศอีกครั้ง)